Executive Commitee

Joaquim Villalta

Shidoshi

Goshindo Tai Ki Ryu

Andy Makkofaides

Hanshi

Jukoshin Ryu Jiujitsu

Richard Murphy

Sensei

Jukoshin Ryu Jiujitsu

Andres Sidler

Shihan

Sanbudo

Brian Aylward

Shihan

Jiujitsu

Scott Blandford

Shihan

Jiu Jitsu

Alonso Rosado

Shihan

Jukoshin Ryu